Wie Is De God Van De Islam?

De islam is het geloof van de moslims. Zij geloven in God of Allah (het Arabische woord voor ‘god’). Het woord ‘islam’ betekent ‘onderwerping’ (zich overgeven aan iets of iemand), namelijk onderwerping aan Allah. Moslims noemen Allah met 99 namen. Mohammed is zijn boodschapper en profeet.
De islam is de jongste van alle wereldreligies en komt op in de zevende eeuw in het huidige Saoedi-Arabië. Moslims geloven dat Allah de enige ware God is en dat Mohammed zijn profeet is. Ze menen dat het woord van Allah letterlijk is opgeschreven in hun heilige boek, de Koran.

Wat is een god in de islam?

In de islam is God zowel alles-overstijgend als persoonlijk. God, in hun eigen taal, Allah. Daar komt nog bij dat het woord Allah uniek is, aangezien er geen meervoud (zoals “goden” in het Nederlands), mannelijke of vrouwelijke vorm (zoals godin) of verkleinvorm (zoals godje) van bestaat.

Wat is de enige naam van de islam?

Allah in de islam. Volgens het islamistische geloof is Allah de enige echte naam van God. Zo staat de volgende zin geschreven in de koran: ‘Hij is de enige God, de schepper van het universum en de rechter van de mensheid.’. Hoewel het islamitische geloof Allah wel als de enige God ziet, bestaan er wel 99 verschillende namen voor God.

Wat zijn de belangrijkste personen binnen de islam?

Belangrijke personen binnen de Islam Abraham, Abraham is de aartsvader van de Islam maar zowel ook van het christendom en jodendom. Hij moest van god zijn god offeren, om zijn vertrouwen in God te laten zien. Dit was niet nodig en daarvoor als dank offerde Abraham hem een schaap.

You might be interested:  Comment S Appelle Le Prophète Des Musulmans?

Wat is de benaming Allah in de islam?

Aanhangers van de islam gebruiken veelal de benaming Allah, Arabisch voor ‘de God’. Moslims geloven dat God de hemel, de aarde en alles wat er tussen is geschapen heeft. De uitdrukking tot dit geloof is te vinden in de shahadah, zoals deze ook herhaald wordt tijdens het rituele, vijfmaaldaagse gebed, in de oproep tot gebed en het dagelijks leven.

Leave a Reply

Your email address will not be published.